Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Мыйзамдар

2023-жылдын сентябрь-ноябрында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө

Жарыяланган датасы: 28.08.2023
Кабыл алынган датасы: 01.08.2023
Кабыл алынган жери: Бишкек