Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги Коргоо маселелерин тескеген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, конституциялык түзүлүшүн коргоону камсыз кылууга арналган Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо боюнча мамлекеттик аскердик саясатты  иштеп чыгуучу жана ишке ашыруучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.