Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Мыйзамдар

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Жарыяланган датасы: 12.08.2023
Кабыл алынган датасы: 05.05.2021
Кабыл алынган жери: Бишкек