Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Көп берилүүчү суроолор

Көп берилүүчү суроолор

Кандай учурларда жана кайсы кызматкерлер үчүн медициналык кароодон өтүү милдеттүү? Кызматкердин медициналык кароодон өтүүсүн ким төлөйт?

Милдеттүү медициналык текшерүүлөр алдын ала (жумушка орношууда), мезгилдүү (жумуш учурунда), кезексиз (медициналык себептер боюнча), туруктуу (ар бир жумушчу күн/сменада) болушу мүмкүн. Алдын ала жана мезгилдүү медициналык кароодон өтүү үчүн зарыл: - эмгек шарттары зыяндуу жана (же) кооптуу жумуштарга (анын ичинде жер астындагы жумуштарга) кирген кызматкерлерге. Зыяндуу жана (же) кооптуу өндүрүштүк факторлор жана аларды аткарууда милдеттүү түрдө алдын ала жана мезгилдүү медициналык текшерүүлөр жүргүзүлүүчү жумуштар, - - транспорттун кыймылы менен байланышкан ишке кирген кызматкерлер; - тамак-аш өнөр жайынын уюмдарынын, коомдук тамактануунун, сооданын, суу менен камсыздоо объекттеринин, медициналык уюмдардын жана балдар мекемелеринин кызматкерлери. Медициналык сунуштарга ылайык кезексиз медициналык текшерүүлөр: - эмгек шарттары зыяндуу жана (же) кооптуу жумуштарга (анын ичинде жер астындагы жумуштарга) кирген кызматкерлер; - транспорттун кыймылы менен байланышкан ишке кирген кызматкерлер; Жер астындагы жумуштарда иштеген, транспорт каражаттарын башкарган кызматкерлерди медициналык кароодон өткөрүү жумуш күнүнүн (сменанын) башында, учурунда жана (же) аягында жүргүзүлөт. Зарыл болгон учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими боюнча жеке иш берүүчүлөр милдеттүү медициналык кароодон өтүүнүн кошумча шарттарын жана көрсөткүчтөрүн киргизиши мүмкүн. Бардык учурларда милдеттүү медициналык текшерүүлөр иш берүүчүнүн эсебинен жүргүзүлөт. Кызматкерлер алдын ала, мезгил-мезгили менен жана кезексиз милдеттүү медициналык кароодон өткөн мезгилге жумуштан бошотулат, аларда акыркы 12 айдагы эмгек акысына жараша эсептелген орточо эмгек акысы сакталат. Ал эми жумуш күнүнүн (сменанын) башталышында, учурунда жана аягында жүргүзүлүүчү медициналык кароодон өткөрүү убактысы жумуш убактысына кошулат, тиешелүүлүгүнө жараша текшерүү убактысы үчүн акы төлөө жумуш убактысы боюнча жүргүзүлөт. Иш берүүчү мыйзамда каралбаган учурларда медициналык кароодон өтүүнү талап кылууга, ошондой эле кызматкердин эсебинен милдеттүү медициналык кароодон өтүүнү талап кылууга укуксуз.