Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Мыйзамдар

"Авиациялык атайын жумуштар" мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын бекитүү жөнүндө

Жарыяланган датасы: 23.10.2023
Кабыл алынган датасы: 21.08.2023
Кабыл алынган жери: Бишкек шаары