Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Мыйзамдар

Кыргыз Республикасынын жарандарын мобилизациялык резервдин жыйындарына чакыруунун жана өтүүнүн тартиби

Жарыяланган датасы: 11.09.2023
Кабыл алынган датасы: 01.11.2016
Кабыл алынган жери: Бишкек