Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө маалымат

КР КМ коомдук кабылдамасы: 0312 66-44-44,  op.minoboron@bk.ru  

Кошуундар

Мамлекеттик веб-сайттарга шилтемелер

Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президенти
www.president.kg

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
www.kenesh.kg

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети
www.gov.kg

Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы

Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы
portal.tunduk.kg

Кыргыз Республикасынын ачык маалыматтар порталы

Кыргыз Республикасынын ачык маалыматтар порталы
data.gov.kg

"Түндүк" системасы
tunduk.gov.kg