Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Талапкерлер үчүн анкета

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскердик институтуна тапшыруучу абитуриенттер үчүн анкета

Кайсы аскер комиссариаты тарабынан жиберилди?

Сиздин аскердик наам (эгер бар болсо)

Аскер кызматы (аскер кызматчыларына гана)

Аскердик кызматыңызды кайда өтөдүңүз/өтөп жатасыз?

Сиздин билимиңиз

Кайсы тилде билим алдыңыз эле?

Сиздин байланыш телефон номериңиз

Ата-энеңиздин (туугандарыңыздын) байланыш телефон номери

Кайсы адистикте билим алгыңыз келет?