Логотип

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

Башкы
>
Билим берүү

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АСКЕР ЛИЦЕЙИНИНЕ ТАПШЫРУУЧУЛАР ҮЧҮН ТЕСТТЕР

01.04.2024
6818

Математика 

Физика 

Русский язык (Примечание: Тест рассчитан для кандидатов из школ с кыргызским языком обучения)

Тарых